• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/anadolu1958
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905327444944
  • https://www.youtube.com/channel/UCocxrESu_QGlKCa9nZpDTDw

TRANSLATE (ÇEVİRİ)
COVID-19 SAĞLIK BAKANLIĞI
COVID-19 VİSUALİZER
KÜLTÜR PORTALI
İSMET TAŞ MAKALELERİ
İÇ ANADOLU BİRLİĞİNİN (İÇAN) MANİFESTOSU
İÇ ANADOLU BİRLİĞİNİN (İÇAN) MANİFESTOSU İÇAN’LI OLMAK, VATAN, DEVLET, MİLLET, BAYRAK VE TÜRKİYE SEVDALISI OLMAKTIR. TÜRKİYE’NİN GÖZ BEBEĞİ, MEDARI İFTİHARI, TOPLUMUN EN ALT KADEMESİNDEN EN ÜST KADEMESİNE VARINCAYA KADAR SAHİP ÇIKMAK, SAHİPLENMEKTİR. MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE BAĞLI, İSLAMA SAYGİILI OLMAKTIR. İNANDIĞI DEĞERLER UĞRUNA CANINI SEVE SEVE GÖZÜNÜ KIRPMADAK BİR SANİYE TEREDDÜT ETMEDEN VERMEKTİR. DÜŞKÜNÜN ELİNDEN TUTUP KALDIRAN, YAŞLIYA, ENGELLİYE, BÜYÜĞE SAYGIDA KUSUR ETMEYEN, MERHAMETLİ OLAN, KÜÇÜKLERE SEVGİDE VE ŞEVKATTE SINIR TANIMAYAN KOL KANAT GERMEKTİR. DÜŞKÜNE DESTEK, YANINDA OLMAK, YARDIM VE FEDAKÂRLIKTA SINIR TANIMAMAKTIR. İÇAN’LI OLMAK, DÜRÜST, NAMUSLU, AHLAKLI, FAZİLETLİ, ŞEVKATLİ, MERHAMETLİ, İÇİ –DIŞI BİR OLAN SAMİMİ İNSAN OLMAKTIR. İYİYİ, GÜZELİ, MUTLULUĞU, SEVİNCİ, ÜZÜNTÜYÜ, KEDERİ, ACIYI, GÖZYAŞINI PAYLAŞMAKTIR. İÇAN’LI OLMAK, HEDEFİ BÜYÜK, AZMİ GÜÇLÜ, BASİRETİ AÇIK, İRADESİ KUVVETLİ OLMAKTIR. TARİHİNİ BİLMEK, ECDADINA SAHİP ÇIKMAK, GELECEĞİNİ BİLİM VE İRFAN ÜZERİNE KURAN, OSMANLININ TORUNU OLMAKTIR. İÇAN’LI OLMAK, BARIŞIN, ADALETİN, KARDEŞLİĞİN, DOSTLUĞUN, İYİLİĞİN, DÜRÜSTLÜĞÜN, SEMBOLÜ OLMAK, KENDİNİ VE HADDİNİ BİLMEKTİR. İÇAN’LI OLMAK, AİDİYAT HİSSİ İLE BAĞLI OLMAK, BEN İÇAN’LIYIM DİYEBİLMEKTİR.
Takvim
Hava Durumu
BAĞIŞ YAP
Site Haritası

İÇ ANADOLU BİRLİĞİ TANITIM KİTAPÇIĞI

İÇ ANADOLU BİRLİĞİ TANITIM KİTAPÇIĞI

MİSYONUMUZ

1--   Türk--İslam Kültür ve Medeniyetini koruyup geliştirilmesi, gelecek nesillere

aktarılması.

2--   Doğusu ile batı ile, bölge insanları arasındaki, etnik, dini, kültürel farklılıklara saygılı olmak, bölgeler arasındaki koordinasyonu sağlayarak milli birlik ve beraberliği sağlanması güç birliği oluşturulması.

3--   Kamplaşmaların ve ötekileştirilmenin engellenmesi, milli birlik ve beraberliği

güçlenmesi, toplumsal barışın tesisi, milli iradenin hâkim hale gelmesi.

4--   Ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel açıdan, milli birlik ve beraberliğin, dostluğun,

kardeşliğin oluşturulması, Milletimizin muasır medeniyetler üzerine çıkartılması.

5--   “İleri Demokrasinin yerleşmesi ve hukukun üstünlüğünün sağlanması.

VİZYONUMUZ

1--   Milli Birlik ve beraberliğimizin sağlanması, dostluk ve kardeşlik duygularının tesisi, Türk Kültür ve Medeniyetinin muasır medeniyetler üzerine çıkması açısından, eğitim, kültür ve sosyal alanda her türlü çalışmayı yapmak.

2--   Eğitim ve kültürel çalışmalar doğrultusunda, okullar, dershaneler, yurtlar açmak,

kitap, dergi, gazete yayımlamak.

3--   Adil, tarafsız, toplumdaki, etnik, dini , kültürel  farklılıklara saygılı , Hak ve hukukun üstünlüğünü gerçekleştirme çalışma ve faaliyetler yapmak. Paneller , sempozyumlar düzenlemek.

4--   Toplum vicdanını rahatsız edecek, her türlü söz ve eylemlere, milli birlik ve beraberliğimizi sarsacak ve rencide edecek davranışlardan şiddetle kaçınmak , yapanlara karşı demokratik tepki koymak. Toplantı, gösteri, yürüyüş ve basın acıklaması yapmak.

5--   Toplumsal olaylar , kırılmalar, ötekileştirilmeler ve çatışmalar karşısında, soğukkanlı ve itidalli davranmak, duyarlı, sorumluluk bilinci içerisinde, kinin, nefretin, husumetin ve öfke dilinin yerine, bütün toplumu kucaklayacak, milli birlik ve beraberliğimizi sağlayacak “Sevgi Dili” ni kullanmak.

6--   Kitle iletişim araçları kullanılarak düşünce ve fikirlerimizin sürekli aktif halde olmasını sağlayarak, toplum tarafından benimsenmesi konusunda  her türlü plan ve proje çalışmaları  yapmak, uygulamaya koymak.

7--   İleri demokrasinin yerleşmesi ve geliştirilmesi konularında her türlü çalışmayı

yapmak, yapılan çalışmalara katkında bulunmak.

8--   Üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğüne inanarak, demokrasi ve insan

hakları konusunda  en üst düzeyde faaliyetlerde bulunmak.

9-  Eğitim ve İnsan odaklı çalışmalarda bulunmak.

TAKDİM

Elinizdeki kitapçık incelendiğinde görülecektir ki, İç Anadolu Birliği sevdalıları, Anadolu’nun   yiğit   insanları,   bu   Birliğe   gönül   vermiş   cefakâr,   vefakâr   dava arkadaşlarım,   toplumun   her   kesimine   dokunmuşlar   ve   onları   kendilerinden hissetmişlerdir.

Dava arkadaşlarım, “İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır, malın en hayırlısı, insanlar için, hayr için harcananıdır” düsturundan hareket ederek yola çıkmışlardır.

Bu  yoldaki  rehberleri,  mensubu  olmaktan  şeref  duydukları  Büyük  Türk

Milletinin hayat pınarları olan ülküleri, idealleri, milli ve manevi değerledir.

Arkadaşlarım, her zaman Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, bütün yürekleriyle

inanmış, tek bayrak, tek devlet, tek vatan, tek millet idealine sımsıkı sarılmışlardır.

Çalışmalarını büyük bir şevk ve heyecanla yerine getiren dava arkadaşlarım, her kesimden, yediden yetmişe herkese, “dokunmayı” kendilerine ilke edinerek, “İç Anadolu Birliğini aynı zamanda bir “İyilik Hareketi” haline getirmişlerdir.

Halkımızın,  mazlumundan  mağduruna,  zengininden  fakirine,  yaşadıklarını hissetmek için “dokunmak” gerektiğine inanmışlar, aç ise aç, tok ise tok olmuşlardır. Onların acılarını, ıstıraplarını, çektikleri çilelerini, çıkmazlarını,           sevinçlerini, coşkularını,hissetmeden, yaşamadan, sorunları, sıkıntıları çözemeyeceklerinin şuurunda olmuşlardır.     Bunun için de onların yaşadıklarını yüreklerinde hissetmişlerdir.

Çalışmaların  daha  sistematik  bir  şekilde  olabilmesi  için  İç  Anadolu  Birliği kurumsallaşmış, yaklaşık yirmi beş çalışma konseyi kurarak Anadolu’ya dağılmayı Türkiye’yi teşlikatlamayı hedeflemişlerdir.

Misyonumuza,   Vizyonumuza,   hayat   haline   getirdiğimiz   sloganlarımıza,

amacımıza, faaliyet alanlarımıza ve çalışma konseylerimize bakıldığında;

İç Anadolu Birliğinin hedeflerini, gayelerini ne yapmak istediklerini, çalışma

alanları ve çalışma metotlarının ne olduğu, çok açık net bir şekilde görülecektir.

İç Anadolu Birliği, bir grubun, bir zümrenin, bir sınıfın, siyasi bir parti veya

kuruluşun, ön veya arka bahçesi değil, bizatihi Büyük Türk Milletinin ta kendisidir.

Bu  asla,  Ülkemiz  ve  insanımızın  geleceğini  ilgilendiren,  siyasi,  ekonomik, kültürel sıkıntılarını, huzur ve sükûnu bozan konuları, Milletimizi ilgilendiren her türlü konuyu konuşmayacağımız, susacağımız anlamına gelmez.

İçeriden ve dışarıdan gelen, milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü tehlike, tehdit, huzur bozan veya bizi yıpratmaya çalışan faaliyetler karşısında, İç Anadolu  Birliğinin  asla  susmaz.  Gerektiğinde,  yasaların  kendisine  tanıdığı  bütün hakları kullanarak en sert şekilde tepki gösterir.

Çünkü biz halkız… Biz Anadolu’yuz. Biz Anadolu’nun yiğit erleriyiz.

Birlikte  olmak,  birlikte  mücadele  etmek,  birlikte  insanımızın  problemlerine, sıkıntılarına sahip çıkıp çözüm yollar bulmak,   tarihten gelen, Türk-İslam Kültür ve Medeniyetini, muasır medeniyetler üzerinde bir güneş gibi parlaması için vereceğimiz mücadelede, modern, çağdaş, müreffeh bir Türkiye için,  sizleri de aramızda görmek büyük onur ve şeref duyarız.

Sizleri En derin kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum.

 

İsmet Taş

İç Anadolu Birliği Genel Başkanı


 

İÇ ANADOLU BİRLİĞİ (İÇAN) ÇÖZÜM MASASI;

İç Anadolu Birliği her zaman halk ile iç içe olmuş, onların dertleri ile dertlenmiş, sevinçleri ile sevinmiştir. İçan hayatın zorluklarını göz önünde bulundurarak, hayatı kolaylaştırmanın yollarını aramıştır. İşte bunun içinde İç Anadolu Birliği Çözüm Masasını kurmuştur.

Sahasında uzman ekiplerimiz tarafından ağırlıklı olarak çözümünü

gerçekleştireceğimiz konular;

-    SOSYAL GÜVENLİK: (Emekli, dul, yetim sorunları, SGK, işçi işveren, Bağ-

Kur problemlerinin çözümü)

-    HUKUK :(vatandaşlarınızın her türlü hukuki problemlerinin çözümü)

-    VERGİ: (Mali Müşavirlik, Muhasebe, İç Denetim, her türlü mali ve vergisel

problemlerin çözümü,

-    SAĞLIK: (Anlaşmalı hastanelerde muayeneler ve sağlık kurumlarına

yönlendirmeler)

-    EĞİTİM: (Ücretsiz kurslar açma, danışmanlık hizmetleri verme)

-    YATIRIM, MENKUL VE GAYRİ MENKUL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

-    İŞ VERENLERİMİZİN İHTİYACI OLAN PERSONEL TEMİN ETME.
CV leri 
depolama, ihtiyaç olan iş yerlerine yönlendirme.

Birliğimiz ilerleyen zamanlarda çok daha farklı konularda gerekli uzman ekipler kurarak halkımıza sunduğu hizmetleri fazlalaştıracaktır. 

BU ANLAMDA BİZİM İÇİN SİYASİ FARKLILIKLAR DEĞİL, VATANA, BAYRAĞA, MİLLETE, DEVLETE, MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE BAĞLILIK ESASTIR. BUNUN İÇİNDE, İÇ ANADOLU BİRLİĞİ, ANADOLUNUN EN GÜÇLÜ SESİDİR.

İÇ ANADOLU BİRLİĞİ;

TÜRK VATANINDAN BAŞKA BİR VATAN, TÜRK BAYRAĞINDAN BAŞKA BİR BAYRAK, TÜRK MİLLETİNDEN BAŞKA BİR MİLLET TÜRK DEVLETİNDEN BAŞKA BİR DEVLET ASLA KABUL ETMEZ.

İÇ ANADOLU BİRLİĞİ;

İNSAN ODAKLIDIR. BÜTÜN DİNLERE, KÜLTÜRLERE, İNSANLARIN YAŞAM BİÇİMLERİNE, HAYAT ANLAYIŞLARINA TERCİHLERİNE, GENEL AHLAKA AYKIRI OLMAMAK ŞARTIYLA KABUL EDER VE SAYGI DUYAR.

BU ANLAMDA,

İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE SAYGILI, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE, DİN, DİL, IRK, MEZHEP AYRIMI GÖZETMEKSİZİN İNSANIMIZIN KANUNLAR KARŞISINDA EŞİT HAKLARA SAHİP OLDUĞUNA İNANIR.

İÇ ANADOLU BİRLİĞİ YÖRESEL FARKLILIKLARIMIZI ZENGİNLİĞİMİZ OLARAK KABUL EDER. ÖTEKİLEŞTİRMEYE, AYRIMCILAĞA, BÖLÜCÜLEĞE, HER TÜRLÜ ŞİDDETE, TERÖRE EN ÜST SEVİYEDE KARŞIDIR.

İÇ ANADOLU BİRLİĞİ,

KADIN VE ÇOCUK TACİZCİLERİNE, VATAN HAİNLERİNE, BÖLÜCÜLERE, İNSANIN KUTSAL OLAN HAYAT HAKKINI BİLİNÇLİ OLARAK ELİNDEN ALINMASINA,  İDAM CEZASININ VERİLMESİNİ KABUL EDER.

İÇ ANADOLU BİRLİĞİ, DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNE, VATANIN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNE, MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞE, TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN KARARAN UFUKLARDA BİR GÜNEŞ GİBİ DOĞACAĞINA, BİLİM VE TEKNOLOJİNİN EN ÜST DÜZEYDE OLMASI GEREKTİĞİNE, MUREHFEH BİR TÜRKİYE GELECEĞİNE OLAN İNANCI TAMDIR.

 

İÇ ANADOLU BİRLİĞİ NEDİR?

-    SESSİZ ÇOĞUĞUN SESİDİR.

-    KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR.

-    PARTİLER ÜSTÜDÜR.,

-    SİYASET ÜSTÜDÜR.

-    İNSANİ DEĞERLERE ÖNEM VEREN,

-    DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARINI SAVUNAN,

-    HAK VE EMEĞİN KUTSALLIĞINA İNANAN,

-    MAZLUMUN YANINDA, ZALİMİN KARŞISINDA OLAN,

-    MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE BAĞLI,

-    İSLAMA SAYGILI,

-    TEK VATAN, TEK MİLLET, TEK BAYRAK, TEK DEVLET ÜLKÜSÜNE

İNANMIŞ

-    TÜRK’Ü, KÜRT’Ü, LAZ’I, ÇERKEZ’İ, ABAZA’SI,İLE BİZ TÜRKİYEYİZ

İDEALİNE GÖNÜL VERMİŞ, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜDÜR. 

İÇ ANADOLU BİRLİĞİ (İÇAN) MANİFESTO

 

İÇ ANADOLU BİRLİĞİNİN (İÇAN) MANİFESTOSU; İÇAN’LI OLMAK, VATAN, DEVLET, MİLLET, BAYRAK VE TÜRKİYE SEVDALISI OLMAKTIR.  TOPLUMUN EN ALT KADEMESİNDEN EN ÜST KADEMESİNE VARINCAYA KADAR SAHİP ÇIKMAK, SAHİPLENMEKTİR. MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE BAĞLI, İSLAMA SAYGİILI OLMAKTIR. İNANDIĞI DEĞERLER UĞRUNA,   CANINI SEVE SEVE GÖZÜNÜ  KIRPMADAN   BİR  SANİYE  TEREDDÜT  ETMEDEN  VERMEKTİR.

DÜŞKÜNÜN ELİNDEN TUTUP KALDIRAN, YAŞLIYA, ENGELLİYE, BÜYÜĞE SAYGIDA KUSUR ETMEYEN, MERHAMETLİ OLAN, KÜÇÜKLERE SEVGİDE VE  ŞEVKATTE  SINIR  TANIMAYAN  KOL  KANAT  GERMEKTİR.  DÜŞKÜNE DESTEK,                     YANINDA  OLMAK, YARDIM VE  FEDAKÂRLIKTA  SINIR TANIMAMAKTIR.  İÇAN’LI  OLMAK, DÜRÜST, NAMUSLU,      AHLAKLI, FAZİLETLİ, ŞEVKATLİ, MERHAMETLİ, İÇİ –DIŞI BİR OLAN SAMİMİ İNSAN OLMAKTIR.  İYİYİ,  GÜZELİ,  MUTLULUĞU,  SEVİNCİ,  ÜZÜNTÜYÜ,  KEDERİ, ACIYI, GÖZYAŞINI PAYLAŞMAKTIR. İÇAN’LI OLMAK, HEDEFİ BÜYÜK, AZMİ GÜÇLÜ, BASİRETİ AÇIK, İRADESİ KUVVETLİ OLMAKTIR. TARİHİNİ BİLMEK, ECDADINA SAHİP ÇIKMAK, GELECEĞİNİ BİLİM VE İRFAN ÜZERİNE KURAN, OSMANLININ TORUNU OLMAKTIR. İÇAN’LI OLMAK, BARIŞIN, ADALETİN, KARDEŞLİĞİN, DOSTLUĞUN, İYİLİĞİN, DÜRÜSTLÜĞÜN, SEMBOLÜ OLMAK, KENDİNİ  VE  HADDİNİ  BİLMEKTİR.  İÇAN’LI  OLMAK,  AİDİYAT  HİSSİ  İLE BAĞLI OLMAK, BEN İÇAN’LIYIM DİYEBİLMEKTİR.

İÇ ANADOLU BİRLİĞİ, TÜRKİYE’Yİ BÖLGESİNDE VE DÜNYADA CİHAN DEVLETİ OLMA YOLUNDA, HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİR, ŞARTSIZ, KOŞULSUZ VE BEKLENTİSİZ HER DURUMDA YANINDA YER ALIR. ÜLKEMİZİ DİĞER ÜLKELER NEZDİNDE EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDER, DİNDAŞLARIMIZA VE IRKTAŞLARIMIZA SAHİP ÇIKAR. HER ZAMAN, HER YERDE, HER ORTAMDA, HER PLATFORMDA TÜRKİYE’NİN A-Lİ ÇIKARLARINI DÜŞÜNÜR.

İÇ ANADOLU BİRLİĞİ,

İDEALLERİ   İLE,   ÇALIŞMALARI   İLE,   TÜRKİYE   SEVDALISI   OLMA

ÖZELLİĞİ İLE, VATAN, BAYRAK, MİLLET, DEVLET AŞKI İLE,

BİRLİĞİN,   BERABERLİĞİN,   KARDEŞLİĞİN,   DOSTLUĞUN   ADRESİ OLMUŞTUR.  İÇ  ANADOLU  BİRLİĞİ,  TÜRKİYE’Yİ  BÖLGESİNDE  VE DÜNYADA CİHAN DEVLETİ OLMA YOLUNDA, HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİR,   ŞARTSIZ,   KOŞULSUZ   VE   BEKLENTİSİZ   HER   DURUMDA YANINDA YER ALIR.

ÜLKEMİZİ DİĞER ÜLKELER NEZDİNDE EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDER, DİNDAŞLARIMIZA VE IRKTAŞLARIMIZA SAHİP ÇIKAR. HER ZAMAN, HER YERDE, HER ORTAMDA, HER PLATFORMDA TÜRKİYE’NİN A-Lİ ÇIKARLARINI DÜŞÜNÜR.

 

İÇ ANADOLU BİRLİĞİ,

İDEALLERİ   İLE, ÇALIŞMALARI İLE, TÜRKİYE SEVDALISI OLMA ÖZELLİĞİ İLE, VATAN, BAYRAK, MİLLET, DEVLET AŞKI İLE, BİRLİĞİN, BERABERLİĞİN, KARDEŞLİĞİN, DOSTLUĞUN ADRESİ OLMUŞTUR.

 

İÇ ANADOLU BİRLİĞİNİN MARŞI

 

BİZ SESSİZ ÇOĞUNLUĞUN SESİYİZ,

BİZ İÇ ANADOLU BİRLİĞİYİZ.

BİZ HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSMAYAN, 

ANADOLUNUN YİĞİT ERLERİYİZ.

 

DÜŞSEKTE KALKSAKTA  AH DEMEYİZ,

YORGUNLUK UYKU NEDİR BİLMEYİZ,

BİZ HALKIN   KENDİSİYİZ,

BİZ İÇ  ANADOLU BİRLİĞİYİZ.

 

İMANLA BAŞLADIK YASLA DÖNMEYİZ,

VATAN İÇİN CANIMIZI VERİRİZ,

BU VATANI ÇAKALLARA YEM ETTİRMEYİZ.

BİZ İÇ ANADOLU BİRLİĞİYİZ.

 

DAVAMIZ, VARLIK BEKA DAVASI,

DAVAMIZ  HUZUR BİRLİK, KARDEŞLİK DAVASI,

DAVAMIZ  MİLLETİMİZE HİZMET, DAVASI

BİZ İÇ ANADOLU BİRLİĞİYİZ.

 

 

ANA-BABA KARDEŞ  İÇİMİZDE,

GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDUK MİLLETİMİZLE,

VATAN AŞKI, BAYRAK SEVGİSİ YÜREĞİMİZDE,

BİZ, İÇ ANADOLU BİRLİĞİYİZ

 

 

HAYDİ KALK EY MİLLETİM UYAN!

DÖRT BİR YANI SARDI DÜŞMAN,

GAZAN MÜBAREK OLSUN EVLAD-I FATİHAN.,

BİZ İÇ ANADOLU BİRLİĞİYİZ.

 

BİZ ANADOLUNUN YİĞİT ERENLERİYİZ

OSMANLININ TORUNLARIYIZ.

TÜRKÜ, KÜRDÜ, LAZI ÇERKEZİ, ABAZASI,

BİZ TÜRKİYEYİZ BİZ İÇ ANADOLU BİRLİĞİYİZ.

 

BAYRAKLAR İNMEYECEK, SANCAKLAR DÜŞMEYECEK.

SALALAR VERİLİP, EZANLAR

TÜRK MİLLETİ  İLELEBET PAYİDAR KALACAK,

BİZ İÇ ANADOLU BİRLİĞİYİZ.

 

SÖZ : İSMET TAŞ

 

İÇ ANADOLU BİRLİĞİNİN AMAÇLARI, FAALİYET ALANLARI (Tüzüğümüzün 2. nci maddesi)

 

MADDE 2- DERNEĞİN AMACI

1) İç Anadolu Bölgesi insanının kendi arasında ve diğer bölge insanları arasında, birlik ve beraberliği tesis etmek, kolektif çalışmalarını sağlamak ve birbirleri ile maddi ve manevi olarak yardımlaşmalarını ve birbirlerine destek vermelerini koordine etmektir.

2) Dernek, amaçları doğrultusunda her türlü yayın faaliyetlerinde bulunmak, öncelikle İç Anadolu Bölgesine yönelik, bir bölge gazetesi çıkarmak, bu gazete aracılığı ile faaliyetlerini geliştirmek veya çıkan bölge gazetesine destek sağlamak, dağıtım yayımına yardımcı olmak, bölge insanının bu gazete ile sesini duyurmak.

3) Araştırma, inceleme, anket ve her türlü benzer çalışmaları yapmak, bunları basın ve yayın yolu ile duyurmak, süreli ve süresiz yayınlarda bulunmak.

4) İktisadi ve sınai bakımdan, bölgenin kalkınmasını sağlamak ve bu konuda müteşebbislerin sayısının artmasına vesile olmak. Üretim yapanların ürünlerini pazarlayabilmeleri için yardımcı olmak. Bu manada bölgeye özel ve devlet yatırımlarının daha fazla götürülmesi ve hizmet akışının daha fazla sağlanması için kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak ve gerekli tanıtımları yapmak.

5) Bölge insanı arasında ticareti geliştirmek, üretimi artırıcı gerekli çalışmalar yapmak, üretim yapanların ürünlerini satım ve alımında birbirlerine destek vermelerini sağlamak.

6) Sanayici, iş adamı, esnaf-sanatkâr, çiftçi ve müteşebbis her kişi ve kuruluşun başarılı olması için, yardımcı olmak, teşvik etmek, birbirleri ile işbirliğini sağlamak.

7) Sanayi, ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel eğitim ve kalkınma hamlesini tüm bölgeye ve bölge insanına yaymak ve birbirleri arasında bu anlamda işbirliğini tesis etmek.

8) Bölge insanına eğitim ve öğretiminin her alanında destek vermek, özellikle imkânı bulunmayanlara eğitim ve öğretimde maddi ve manevi katkıda bulunmak, öğrenci yurtları açmak, muhtaç olanlara burs temin etmek.

9) Yardıma muhtaç olan bölge insanına, maddi ve manevi yönden yardımcı olmak, yaşlılar ve yoksullar için yurt açmak veya açılmış olanlara destek vermek. Bu faaliyetlerin yaygınlaşmasına yardımcı olmak, hastane, aşevi, sağlık ocağı vb. kurumlar açmak. 

10) Bölgenin değerlerinin ön plana çıkması, bölge insanının mesleklerinde başarılı olması, birbirleri ile yardımlaşmaları ve kamuoyunda tanınabilmeleri için, faaliyetlerde bulunmak ve destek olmak.

11) Seminer, konferans, panel ve diğer bilimsel toplantılar, festivaller, şenlikler spor aktiviteleri, yarışmalar düzenlemek ödüller vermek, sergiler açmak,

12) Bölge insanı ile bölgede bulunan veya bölgeye yardımcı olabilecek, tüm bürokratlar, seçilmişler, bilim adamları üst düzey kişiler ve akademisyenler arasında, diyalog sağlayarak birbirleri ile tanıştırmak ve kaynaştırmak suretiyle bölgenin kalkınmasına, katkıda bulunmak.

13) Bölgenin sanatçılarını bilim adamlarını, sporcularını, şairlerini, ozanlarını vb. kişileri desteklemek ve branşlarında başarılı olmaları için katkıda bulunmak.

14) Bölgeye hitap eden bir gazetenin dışında, bir de haber ajansı kurmak, ortak olmak ya kurulmuş bir ajansa destek vermek, ajans aracılığı ile haberleşmeyi sağlamak.

15) Üyelerin her türlü ihtiyacını karşılamak için sosyal yardım fonları oluşturmak ve huzurevleri açmak.

16) Dernek üyelerinin birliğini sağlamak için kooperatifler kurmak.

17) Dernek, amacını gerçekleştirmek için, sanat, kültür, bilim, eğitim ve sporla ilgili tesisler açmak.

18) Derneğin amacına uygun vakıflar ve sandık kurmak,

19) Dernek, amacını gerçekleştirmek için iktisadi işletmeler kurmak ve işletmek

20) Gerektiğinde ilgili kurumlardan izin almak ve iş birliği yapmak koşuluyla, kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklara, sokak çocuklarına vb. yönelik her türlü çalışmayı yapmak. Eğitim, barınma ve ihtiyaçlarını sağlamak konusunda yardımcı olmak. Bunun için her türlü özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği ve anlaşmalar yapmak,

21) Gerektiğinde ilgili kurumlardan izin almak ve iş birliği yapmak koşuluyla, ülkemizde mağdur durumda bulunan engelli vatandaşlarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza yönelik her türlü çalışmayı yapmak. Kadın sığınma evleri, yurtlar, çalışma atölyeleri ve eğitim merkezleri açmak. İstihdam imkânları sağlamak, hayatlarını kolaylaştırmak için her türlü çalışmayı yapmak.

22) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

23) Aynı amacı taşıyan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde genel kurul kararı ve diğer yasal koşulları tamamlayarak yurt dışında şube açmak.

24) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışında ve yurt içindeki dernek, federasyon veya benzeri kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

25) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi, işveren ve memur sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak, ortak çalışmalar yapmak.

26) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

27) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya yurt içi ve yurt dış derneklerle, federasyonlarla, konfederasyonlarla, vakıflarla, sendikalarla, birliklerle, benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla, yerel yönetimlerle ortak faaliyet ve çalışma yapmak, ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

28) Dernek gerektiğinde yurt içindeki sivil veya resmi kişi ve kuruluşlardan ve siyasi partilerden yardım alabilir.

29) Dernek, gerekli gördüğü hallerde, Yönetim Kurulu Kararı ile Akademi ve özel çalışma konseyleri kurabilir.

30) Gıda Bankacılığı: Gıda Bankacılığı mevzuatına göre, gerekli çalışmalar yapmak.

İÇ ANADOLU BİRLİĞİNİN KONSEYLERİ VE GÖREVLERİ

 

1.Sosyal İşler Konseyi ve Görevleri:

1.   Üyelerin her türlü sosyal işleri ile yakından ilgilenmek.

2.   Bütün üyelerin doğum, ölüm, hastalık, düğün, tatil gibi benzeri her türlü acı ve

tatlı günlerine uygun faaliyetlerde bulunmak

3.   Üyelere yönelik  çeşitli  seyahatler, piknikler, yurt içi, yurt   dışı   turlar   v.s.

düzenlemek.

4.   İhtiyaç sahibi aile veya kişiler için bir fon oluşturarak maddi ve manevi yardımda

bulunmak.

5.    Sosyal  hayatımızda  insani           değerlerin  etkin  bir  şekilde  yaşanmasını  ve

yüceltilmesini temin için çalışmak ve projeler geliştirmek.


2.Siyasi İşler Konseyi ve Görevleri:

1.    Dünyadaki ve ülkemizdeki siyasi gelişmeleri çok yakından takip etmek.

2.   Üyeleri siyasi konularda sürekli bilgilendirmek.

3.   Hiçbir siyasi görüş ve parti ayırımı yapmadan üyelere siyasi faaliyetlerinde yardımcı olmak.

4.    İktidara ve siyasi partilere gerekli gördüğü konularda araştırmalar yapmak ve

raporlar vermek.

5.   Siyasette insani değerlerin etkin bir şekilde yaşatılması ve yüceltilmesi için çalışmak ve projeler üretmek

6.   Siyaset üstü davranarak, hükümet, siyasi partiler ve TBMM ile  olan ilişkileri düzenlemek. Derneğin görüşlerinin aktarılması konularında çalışmalar yapmak, gerektiğinde Kanun teklifleri hazırlamak, TBMM deki komisyonlara raporlar sunmak.

3.Ekonomik İşler Konseyi ve Görevleri:

1. Ekonomik gelişmeleri çok yakından takip etmek.

2. Üyelere ekonomik konularda danışmanlık yapmak.

3. Çeşitli fonların ve kooperatiflerin kurulmasına öncülük ederek üyelerin ekonomik

olarak güçlenmeleri için projeler geliştirmek.

4.   Ekonomik hayatta insani değerlerin etkin bir şekilde yaşanması için çalışmak ve

projeler üretmek.

5  Ülke ekonomisi ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konuda Derneğin görüşlerini rapor halinde sunmak, gerektiğinde, panel, seminer, konferanslar düzenlemek.

4.Kültür ve Sanat Konseyi ve Görevleri:

1.   Kültür ve Sanat, konseyin altında çalışacak komisyonlar kurmak. (Şairler,

yazarlar, Ozanlar, halk oyunları, resim, heykel, müzik, sinema, tiyadro, bale, opera vs.kom.)

2   Bu konularla ilgili, programlar hazırlamak ve sunmak, sergiler açmak, etkinlikler

düzenlemek.

3.   Dünyadaki ve ülkemizdeki her türlü kültür ve sanat  faaliyetlerini yakından takip

etmek ve bu konularda üyelere ve Derneğe danışmanlık  yapmak.

4.   Bu konularda toplantı, konferans, panel gibi faaliyetler düzenleyerek üyeleri

sürekli bilgilendirmek.

5.   Kültür ve sanat  alanlarında insani değerlerin yaşatılması için çalışmak ve projeler geliştirmek.

 

5    Kadın Konseyi ve Görevleri:

1.   Kadınların aktif olarak dernek içerisinde faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak.

2.   Çeşitli faaliyetlerle üyelerin bilgi, beceri kabiliyet ve değişik konularda gelişimini

sağlamak maksadıyla kurslar açmak, seminerler  vermek.

3     Kadın  hakları  ve  kadına  şiddet  konularında  çalışmalar  yapmak,  gündem

oluşturmak,  konu  ile  ilgili  her  türlü  panel,  seminer,  konferanslar  ve  gerektiğinde yürüyüşler yapmak.

4.   Aile hayatında,  kadın ve kadının yeri konusunda çalışmalar yapmak ve sunmak

5.   Uluslararası kadın ve aile örgütleriyle temaslarda bulunmak.

6.   Kadın ve aile sorunları üzerinde çalışmalar yapmak ve ilgili konseylerle işbirliği gerçekleştirmek.

 

6.Çocuk Konseyi ve Görevleri:

1.  Çocuklarımızla yakından ilgilenerek onlarla ilgili çeşitli projeler geliştirmek.

2.   Çocuklarımızın çağın şartlarına göre en iyi şekilde yetişmelerine imkân sağlamak

maksadıyla çalışmalar yapmak.

3.   Çocuk ilgili kulüpler kurmak.

4.   Çocuklarımızın insani değerleri özümseyerek yetişmeleri için projeler geliştirmek.

5.   İhtiyaç sahibi öğrenciler için yardım ve burs temin etmeye çalışmak.

6 Sokak çocukları ile ilgili her türlü sorkunları ile ilgilenmek, çalışma ve projeler yapmak, hayata geçirmek.

7.Yurt Dışı İlişkiler Konseyi ve Görevleri: 

1.    Başta   yakın   komşularımız   olmak   üzere   bütün   ülkelerle   ilişkiler   kurmak.

temsilcilikler açılması konusunda çalışmalar yapmak.

2.    Uluslararası sivil toplum örgütleriyle ilişkiler kurmak.

3.    Ülkemizdeki yabancı ülke elçilikleriyle ilişki ve işbirliği içinde olmak.

4.    İnsani   değerlerin   tüm   dünyada   önemini   vurgulayıcı   çalışma   ve   projeler

geliştirmek.

5.    Çalışma alanlarına göre alt komisyonlar kurmak.

 

8.Sivil Toplum Teşkilatları Konseyi ve Görevleri:

1.   Diğer sivil toplum örgütleri ile sürekli irtibatta olmak..

2.   Çeşitli faaliyet konularına göre benzer faaliyetlerde bulunan sivil toplum örgütleri ile ortak faaliyetler yapmak,  müşterek projeler geliştirmek.

3  Özellikle toplumu ilgilendiren konularda dayanışma içinde olmak, çeşitli platformlar

kurmak, topluluklar oluşturmak.

4  Toplumun  her  alanında  sivil  toplum  kuruluşlarının  olması  konusunda  projeler yapmak.

 

9. Esnaf ve Sanatkarlar Konseyi ve Görevleri

1. Esnaf ve Sanatkarların sorunları ve sıkıntılarını tespit edip çözüm yolları üretmek

2.Ziyaretlerde      bulunmak.     Ülkemiz     ve    insanımız      için    görüşlerini     almak.

Değerlendirmek

3. Projeler üretmek

 

10. Hukuk , Demokrasi ve İnsan Hakları Konseyi ve Görevleri:

1.  Demokrasi  ve  insan  hakları  konusunda  dünyadaki  ve  ülkemizdeki  gelişmeleri yakından takip etmek, bu konularda üyeleri bilgilendirmek, araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek. Bu konularda diğer sivil toplum örgütleri ile dayanışma ve diyalog içinde olmak.

2.  Demokrasi ve insan hakları ihlallerinde gereken tepkileri gösterecek etkinliklerde

bulunmak. Konu ile ilgili her türlü panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemek

3 Gerek üyelerin, gerekse ihtiyacı olanlar için, hukuki veya  avukatlık hizmeti sunmak

4 Dernek, üyeler ve genel olarak her türlü hukuki iş ve işlemlerle uğraşmak.

 

11. Eğitim Konseyi Görevleri

1.  Kurula bağlı alt çalışma komisyonları kurmak.

2.  Ülkemizdeki ve dünyadaki bu konularla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek.

3.  Eğitim ve bilim dünyamızda insani değerlerin etkin bir şekilde yaşanması için çalışmak ve projeler geliştirmek.

 

12. Avrupa Birliği ile Uyum Konseyi ve Görevleri:

1.  AB konusunda üyeleri ve toplumu doğru bilgilendirmeye çalışmak.

2.  AB ile uyum çerçevesinde, halkın ve kültürlerin birlikte yaşamalarına yardımcı

olmak için çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek.

3.  AB ile ilgili her konuda projeler yapmak.

 

13. Bilim ve Teknoloji Konseyi ve Görevleri:

1.  Bilimsel ve teknik gelişmeler konusunda bilgilendirme yapmak

2.  Bilimsel konuları yakınen takip ederek, gerektiğinde halkı bilgilendirmek

3.  Bilimsel konularda projeler üretmek.

 

14. Sağlık Konseyi Görevleri

1.  Konseye bağlı alt çalışma grupları oluşturmak.

2.  Sağlık politikamızla ilgili araştırmalar yapıp bunu yönetime sunmak..Gerektiğinde hazırlanan raporu ilgili yerlere sunmak.

3.Sağlık alanında ki problemleri , sıkıntıları tespit edip , çözüm yolları üretmek ve bunu ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak. .

4.  Özel ve kamu hastaneleri ile ilgili araştırma yapmak, buralardaki halkın sıkıntılarını tespit edip ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek.

5. Hasta hasta yakınları, Doktor ve sağlık kuruluşları ilgili gerekli çalışmalar yapıp projeler hazırlamak.

15. Kültür ve Turizm Konseyi

1.  Kurula bağlı alt çalışma komisyonları kurmak.

2.  Kültür turları yapmak.

3 Ülkemizin gezip-görülecek yerleri ile ilgili çalışmalar yapmak.

4 Tarihi ve kültür yöreleri ile ilgili bilgi vermek

5 Turizmle ilgili projeler yapmak.

 

16.Halkla İlişkiler Konseyi ve Görevleri:

1. Halkla  İlişkiler  konusunda  faaliyette  bulunmak.  Halkın  sorunlarıyla  yakından

ilgilenmek çözüm için belediyelerle iş birliği yapmak.

2. Çeşitli faaliyet konularına göre benzer faaliyetlerde bulunan halkla ilişkiler olarak halkla  ortaktoplusal ve  müşterek projeler yapmak.

 

17.Basın ve iletişimi Konseyi  Görevleri

1. Tüzükte öngörülen amaçlar doğrultusunda, dergi, gazete, mecmua vs. çıkarmak,

2. Yayımlanacak basın bildirilerini, basına verilecek demeçleri hazırlamak yayıma

hazırlamak..

3. Dernek ve üyelerin, Sosyal medya da, (facebook, twiter,watsap vs. ) yer alması

konusunda gerekli çalışmaları yapmak ve sonuçlandırmak.

4.  web.  Sitesi  açmak,  var  olan  siteyi  yönetmek,  dernek  tüzüğünün  amaçları

doğrultusunda yayımlar yapmak.

5. afiş, pankart, döviz, el ilanı, gazete , dergi, mecmua, radyo, tv ve diğer iletişim araçları  ile  halkla  ve  sosyal  medya  ile  iletişime  geçmek.  Dernek  çalışmalarını, faaliyetlerini paylaşmak.

6. Demokratik hak ve özgürlükler bağlamında,  panel, seminer, sempozyum, toplantı,

miting, gösteri ve yürüyüşler düzenlemek , organize etmek.

7. radyo ve tv programları yapmak için çalışmalar yapıp, görüş ve düşüncelerin halkla paylaşımının en etkili bir şekilde oluşumunu sağlamak.

 

18.Gençlik Konseyi

1. Öncelikle  uyuşturucu madde bağımlısı gençlerle ilgili çalışmalar yapmak, caydırıcı tedbirlerin  alınması  konusunda  araştırmalar  yapmak,  bunu  halkla  paylaşmak, okullarda üniversitelerde ve diğer eğitim kurumlarında, konu ile ilgili bilgiler vermek. Bu   anlamda   konunun   uzmanları   ile   birlikte,   seminer,   panel,   sempozyumlar düzenlemek, demokratik toplantı, gösteri ve yürüyüşlerle konuyu etkili bir şekilde anlatmak.

2. Madde bağımlığı konusunda diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

3. Özellikle genç nesli, sağlıklı bir neslin yetişmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durması için   gerekli   tedbirleri   almak.   Sportif   faaliyetler   yapmak,   sanatsal   etkinlikler düzenlemek.   Doğa   etkinlikleri,   gençlik   kampları   ve   çeşitli   sportif   turnuvalar düzenlemek.

4. Gençlerin barınacağı yurtlar açmak. Okuma alışkanlığının kazanılması açısından

kütüphanelerin, kitap fuarlarının açılması konusunda çalışmalar yapmak.

5. Gençlerle ilgili her türlü projeleri hayata geçirmek.

6. Milli ve insani değerlerin aşılanması konusunda sürekli eğitim faaliyetleri yapmak.

7. Sadece gençlerin düşüncesine yer veren açık oturumlar düzenlemek, “Gençlerin Sesi” adlı bir yayın organı çıkartmak.

 

19  Engelliler Konseyi

1.   Ruhsal   ve   fiziksel,   hangi   yaş   grubunda   olursa   olsun   her   türlü   engelli vatandaşlarımıza yönelik, onların hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapmak.

2. Engellilerle ilgili kültürel ve sanatsal etkinlikler yapmak.

3. Barınma yerleri temin etmek.

4. Engellilik durumuna göre eğitim çalışmaları yapmak.

5.  Tekerlekli  sandalye,  kulaklık,  takma  ayak,.  Kol  ve  buna  benzer  ihtiyaçları

sağlamak, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak vermek.

6. Sportif etkinlikler düzenlemek.

7. Sağlık sorunları ile ilgilenmek, tedavi konusunda her türlü desteği vermek.

8. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak gerekli yasal düzenlemelerin

olması konusunda her türlü çalışmayı yapmak

9. Engellilerle ilgili projeler yapmak

10. Milli ve insani değer yargılarını açısından her konuda engellinin yanında olmak.

 

20.  Çevre ve Hayvan Konseyi

1. Ekolojik dengeyi bozacak her türlü faaliyete karşı tedbirler almak.

2. Çevre temizliği konusunda eğitim ve görsel çalışmalar yapmak.

3 Ağaç dikmek, ormanların korunması konusunda her türlü çalışmayı yapmak. 4.Erozyon önleme çalışmalarında bulunmak.

5.Ekili   ve   dikili   arazilerin   korunması   konusunda   araştırma   yapmak.   Halkı bilinçlendirmek konu ile ilgili yazılı ve görsel basında yer almak.

6. Arama ve kurtarma ekipleri kurmak, bunun için eğitim faaliyetleri düzenlemek, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

7. Hayvanların özellikle sokak hayvanlarının korunması konusunda hayvan korunma ve sığınma yerlerinin açılmasını sağlamak

8. Başta evcil hayvanlar olmak üzere, veteriner  hizmetleri verilmesini sağlamak.

 

21. Şehit, Gazi ve Yakınları Konseyi

1. Varlık nedenimiz olan şehitlerimiz için her türlü dini vecibelerin yerine getirilmesine yardımcı olmak.

2. Sosyal ve hukuki haklarının elde edilmesi konusunda rehberlik etmek.

3. Çalışanların haklarını savunmak.

4. Onlara her türlü nakti ve ayni yardımların yapılmasını sağlamak.

5. Sağlık sorunları ile ilgilenmek çözümler getirmek.


22.İş Adamları Konseyi Görevi

1.  İş dünyasının ekonomik sorunları  ve çözüm yolları

2.  İş adamlarının  ihracat ve ithalatında karşılaştıkları sıkıntılar ve çözüm yolları

3.  İş adamlarının ekonomiye katkılarının en üst düzeye çıkarmanın yolları

4.  Konu ile ilgili, panel, seminer ve sempozyumlar düzenlemek.

5.  Alt komisyonlar kurmak

 

23  Projeler Konseyi Görevi

1. İhtiyaç duyulan her konuda projeler yapmak.

2. Özellikle sosyal konularda halkın ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirmek.

3. Projeler hazırlayıp yönetime sunmak.

4. Gerektiğinde proje alt komisyonları kurmak.

 

24  Tarım ve Köy Konseyi Görevleri 

1.    Tarım alanlarının korunması konusunda projeler hazırlayıp sunmak

2.    Tarım alanlarının en verimli bir şekilde kullanımı konusunda çalışmalar yapmak

3.    Tarım ürünlerinin üretim ve pazarlama konusunda çalışmalar yapmak

4 .    Tarım ürünlerinin verimini artırma konusunda ihtiyaç duyulan maddeler ve temini

5 .   Köylerimizin modernizasyonu ile ilgili çalışmalar yapmak ve sunmak

6.    Köylerimizin ihtiyaçlarının tespiti ve bu konuda raporlar hazırlamak sunmak

7.    Şehirden köye göçe teşvik edecek olan unsurların tespiti ve sunumu

8.    Tarım ürünleri ve Köylerimizle ilgili her türlü proje çalışması..

9    Organik tarımın İÇ desteklenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

 

25   Mülteciler Konseyi ve Görevleri

1.    Ülkemize sığınmış olan bütün mülteciler konusunda araştırma yapmak.

2.    Özellikle Suriyeli kardeşlerimizin sorunlarına eğilmek.

3.     Eğitim, sığınma, istihdam vs. konularına eğilmek, yardımcı olmak.

4.     Ekonomik , siyasi ve sosyal açıdan mültecilerin ülkemize etkisini araştırmak

5.     Konu ile ilgili proje üretmek, panel, seminer ve sempozyumlar düzenlemek.

 

İÇ    ANADOLU   BİRLİĞİ   BU   ÇALIŞMALAR   IŞIĞINDA   HEDEFLERİNİ

TÜZÜĞÜMÜZÜN  AMAÇLARI  DOĞRULTUSUNDA  BEŞ  ANA  İLKE  ETRAFINDA TOPLAR;

 

1-  SOSYAL HEDEFLER,

2-  KÜLTÜREL HEDEFLER,

3-  EKONOMİK HEDEFLER,

4-  BÖLGESEL HEDEFLER,

5-  KÜRESEL HEDEFLER.


İÇ ANADOLU BİRLİĞİ NEDİR?

• SESSİZ ÇOĞUĞUN SESİDİR.

• KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR.

• PARTİLER ÜSTÜDÜR.,

• SİYASET ÜSTÜDÜR.

• İNSANİ DEĞERLERE ÖNEM VEREN,

• DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARINI SAVUNAN,

• HAK VE EMEĞİN KUTSALLIĞINA İNANAN,


• MAZLUMUN YANINDA, ZALİMİN KARŞISINDA OLAN,

• MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE BAĞLI,

• İSLAMA SAYGILI,

• TEK VATAN, TEK MİLLET, TEK BAYRAK,

TEK DEVLET ÜLKÜSÜNE İNANMIŞ

• TÜRK’Ü, KÜRT’Ü, LAZ’I, ÇERKEZ’İ, ABAZA’SI,İLE BİZ TÜRKİYEYİZ

İDEALİNE GÖNÜL VERMİŞ, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜDÜR.


İÇ ANADOLU BİRLİĞİ

15 TEMMUZ’LARA ASLA İZİN VERMİYECEKTİR.


 YAPMIŞ OLDUĞUMUZ PROJELERDEN BAZILARI

 
TÜRKİYE HABER
KÜLLİYE TV
TİVİ6
Namaz Vakitleri
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI
DJB.AZ
İNTERNET HABER
MASALLARIN SESİ
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.108632.2373
Euro34.857634.9973
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret4256376
Saat